Studiekreds: Slægtsforskning på Internettet  - tirsdag, onsdag og fredag. 


Studiekredsen tilbydes som 4 hold.


Hold 404, onsdage 15.00-17.00, start: 11. jan. Bodil Thomasberg, 4814 2793.

Hold 405, tirsdage 17.00-19.00, start:  11. jan. Keld Kildeskov, 2176 1791                               

Hold 408, fredage 09.20-11.20, 

Hold 409, fredage 11.40-13.40, 


Holdene 408 og 409 benytter slægtsprogrammet Legacy.

Begge hold er pt. overtegnet, men hvis du er interesseret i at deltage, så ring - måske finder vi en løsning. 


Beskrivelse:

Deltagerne arbejder med egen slægt og hjælper og inspirerer hinanden. Holdleder og instruktør hjælper den enkelte deltager og gennemgår forskellige emner med udgangspunkt i deltagernes behov.

Det er en fordel, at deltagerne anvender et slægtsprogram eller på anden måde registrerer fundne oplysninger, da mængden af informationer hurtigt vokser og kan blive uoverskuelige.

Det forudsættes, at deltagerne er fortrolige med brugen af en PC og hjemme har adgang til internettet.

 

Det forventes, at deltagerne har kendskab til søgning i kirkebøger og folketællinger.

Vi benytter os af de mange gode vejledninger, der findes på Statens arkivers hjemmeside https://www.sa.dk/ og søger i de forskellige kilder på Arkivalieronline og i arkivdatabasen Daisy og http://www.danishfamilysearch.dk/   


Hvis du benytter egen bærbar pc eller tablet til slægtsforskning, kan du naturligvis også gøre det i studiekredsen.


Holdene henvender sig til slægtsforskere, som bruger slægtsprogrammet Legacy.

Begge hold er pt. overtegnet, men hvis du er interesseret i at deltage, så ring - måske finder vi en løsning.


Legacy

er et af de førende programmer til registrering og arbejdet med Slægtshistorie. Programmet indeholder et utal af muligheder, som man kan anvende og tilpasse efterhånden, som man bliver fortrolig med det eller får brug for en funktion.

Vi arbejder løbende med at gennemgå disse muligheder sammen eller ud fra den enkeltes behov.

Slægtsforskning

For at bruge Legacy-programmet skal man selvfølgelig have noget at putte ind i det. Hvert deltager arbejder med sin egen slægt ud fra de oplysninger de selv har og det, vi kan finde på nettet.


Mulighederne for at finde oplysninger om ens slægt på internettet accelererer i øjeblikket, da de forskellige arkiver er i fuld gang med at digitalisere deres materiale og lægge det ud til alment brug.

På begge holdene hjælper vi derfor hinanden med at holde styr på de mange nye muligheder, så vi kan finde så meget som muligt om den enkeltes aner. Vi kan finde oplysninger både om deres liv og deres eventuelle ejendom ved hjælp af kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller, begravelsesprotokoller, dødsattester, fæste- og sogneprotokoller, brandforsikringer, tinglysninger, matrikelkort og meget, meget mere.


Senior-it-Allerød, Pensionisthuset, Skoven4, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød