IT hjælp. januar - maj og august - medio december.

Senior IT er en organisation af frivillige, ulønnede IT-kyndige, der underviser og
hjælper seniorer i Allerød med IT-problemer.
Vores undervisningslokaler (IT-lokale, lokale C og lokale E) ligger på 1. sal over
biblioteket.
Adgang hertil: Skovensvej 4 eller Frederiksborgvej 15, 3450 Allerød.


Åbent hus: Gratis IT-hjælp i vores undervisningslokaler hver tirsdag kl 12-14 (fra september) og onsdag kl. 10.00 - 12.00 i peroderne: Januar - maj og august - medio december.


Hjælpen omfatter alle typer af computere, tablets og smartphones.

Modtagere af IT-hjælp: hjælpen sker for modtagerens egen risiko og regning i tilfælde af udgifter til eksempelvis opståede skader.


IT-hjælp i hjemmet: koster min. kr. 100 pr. gang(startgebyr). Hvis der skal bruges længere tid end 1 time, aftales en fast pris på forhånd.

Henvendelse til:

Hans Clemensen 2180 0127

Per Alban Hansen 2330 6905

Erik Ahlquist Persson 2068 7704


Modtagere af it-hjælpen skal være opmærksomme på, at:

• It-hjælperen er ulønnet, frivillig, ikke-kommerciel og ikke it-specialist, men han/hun yder hvad han/hun formår og kan hjælpe med i det pågældende tilfælde.

• Der vil være situationer, hvor det ikke lykkes at afhjælpe problemerne. It-hjælperen bør ikke kaste sig ud i opgaver, som ligger uden for hans/hendes evner og erfaring, da it-hjælperen ikke er dækket af en forsikring for den tekniske assistance.

• It-udstyr med problemer er meget sårbare, og data, e-mails, adresser, billeder og lignende kan gå tabt eller blive beskadiget.

• It-hjælperen må kun genoprette styresystemer og software ved hjælp af originale programmer og
styresystemer. It-hjælperen skal afvise at bistå ved piratkopierede programmer og lignende.