Lær din Smartphone og Tablet rigtigt at kende. (8 gange, lokale C onsdage 15.00-17.00,

start: 15. sept.)


Lær at udnytte alle mulighederne, både for begyndere og øvede.

Hold 618: Per Alban Hansen, tel. 2330 6905, mail: pah@arffmann.dk


Senior-it-Allerød, Pensionisthuset, Skoven4, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød