Få orden i billeder og dokumenter på PCèn (4 gange, torsdage 14.30-16.30, start: 20. febr.)


Brug Windows-Stifinder til at oprette og navngive mapper på PC’en til billeder og dokumenter.

Hold 619 Hans Peter Nissen, tel. 2165 3614. mail: gerdanis@live.dk


Forudsætning:

Det forudsættes, at deltageren har lidt rutine i brugen af en Pc.


Beskrivelse:

På kurset indøves brugen af Stifinder-programmet til organisering af filer i en relevant ”mappestruktur”. Det gælder f. eks. billeder, videoer, dokumenter o.l.

Alt efter forløbet og fremsatte ønsker, kan andre emner også behandles, f. eks. lidt billedredigering, billed-sortering/rækkefølge, håndtering af vedhæftede filer i mails, anvendelse af ”Skyen”, eksterne medier til sikkerhedskopiering.

De behandlede emner indøves gennem adskillige øvelser.


Lærebog:

Der udleveres noter undervejs.


Senior-it-Allerød, Pensionisthuset, Skoven4, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød